Ghế Pick and Roll
Trắng

2,334,500
3,037,476
-23%

Mã: 285-DPPT

Đơn vị tính:

A3.1 và A6.1,C1.1,E3.1

Đặc điểm:

Số lượng hiện có: 7 (Kho Sài Gòn - Quận 7: 7)


Thông tin sản phẩm

Thương hiệu : Designed by Italy


Sản phẩm cùng loại

  • Ghế Clide chân gỗ - Xanh dương
  • Ghế Polanka - Xám nhạt
  • Ghế Lipperli - Cam đất
  • Ghế Omah - Cam đất (Ginger)
  • Ghế Aciapel - Rêu xám
  • Ghế APP - Xám nhạt
  • Ghế Sedsed - Xanh (Slate)
  • Ghế Baldir - Xanh lá
  • Ghế ăn Vinci - Xanh cốm
Thư viện